Kladrubský klášter je bývalý benediktinský klášter v Kladrubech, nedaleko města StříTři bratřibro. Byl založen roku 1115 českým knížetem Vladislavem I.; Stojí na návrší nad říčkou Úhlavou a je dominantou krajiny. Středověký klášter byl pobořen husity roku 1421, obnoven byl v celém rozsahu ve stylu barokní gotiky v 1. až 2. třetině 18. století a zrušen roku 1785 císařem Josefem II. Klášter byl po staletí významným náboženským, hospodářským a kulturním činitelem celé oblasti. V současnosti je v majetku České republiky a jeho správu obstarává Národní památkový ústav. Část památkového komplexu je také přístupná veřejnosti.

Realizované filmy