Klášter Plasy

První panovnický cisterciácký klášter v Čechách založený roku 1144 přemyslovským knížetem Vladislavem II. a na počátku 15. století vypálený husity. V letech 1661 - 1785 velkolepě barokně přestavován podle plánů Jean Baptiste Matheye, Jana Blažeje Santiniho-Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Dne 9. listopadu 1785 je plaské cister- ciácké opatství zrušeno císařem Josefem II. jako největší a nejvýznamnější český cisterciácký dům a od roku 1826 se stává rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří si zde zřídili rodinnou hrobku. Od roku 1945 je klášter v majetku státu a od roku 1995 prohlášen národní kulturní památkou.

Realizované filmy