Dobrá Voda

Dobrá Voda je osada v okrese Klatovy ležící 2 km jižně od starého hornického města Hartmanice, jehož je částí.

V osadě stával od roku 1754 kostelík a u pramene „zázračné vody“ byly prosté lázničky. Od konce 18. století Dobrá Voda patřila k prášilskému dvoru. Věž kostela sv. Vintíře byla postavena v roce 1777. Vnitřní zařízení pochází z 15. století. Na počátku 21. století byl kostel doplněn skleněným oltářem o šířce 5 m, výšce 3,5 m a váze 7 tun (autorka Vladimíra Tesařová). Ve vesnici je židovské Muzeum Dr. Šimona Adlera, jenž v roce 1944 zahynul v Osvětimi.

Realizované filmy