Bor

Bor u Tachova (německy Haid, v 18. století též Hayd pod tímto názvem je uvedeno ještě na mapě stabilního katastru v roce 1838) je město v Plzeňském kraji. Nachází 14 km jihovýchodně od Tachova.

Poprvé je Bor písemně připomínán v roce 1263 (Hayda). Později bývá zmiňován jako Hayd, pak Haid. Pod správou šlechty pánů ze Švamberka, Götzenu i Löwensteinů ve městě vzkvétaly řemesla a obchod. Stává se centrem obchodu nejen díky své poloze na rozhraní Čech a Německa na cestě založené Karlem IV., ale těží i z blízkosti spousty malých vesniček odkázaných na zemědělskou výrobu. V období středověku město kvete, na náměstí se pořádají dobytčí trhy a počtem hostinců nemůže žádné město v okolí konkurovat. Město bohužel utrpělo četné šrámy na architektuře na konci druhé světové války při ostřelování americkou armádou, přesto se zachovalo natolik, že mohlo být roku 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Realizované filmy