Labuť

Osada Labuť, která je dnes součástí obce Staré Sedliště leží  8 km západně od Boru a 4 km severně od Přimdy. Její název je z největší pravděpodobností odvozen od erbovního symbolu – labutě – významného šlechtického rodu pánů ze Švamberka, kteří vlastnili velké území kolem hradu a města Přimdy. Přestože nejsou žádné přímé doklady o vlastnictví vsi některým ze Švamberků, je velice pravděpodobné, že ves je s nimi nedílně spjatá, neboť někteří příslušníci rodu byli nositeli jména  Labuť.