Líšná

Obec Líšná se nachází v okrese Rokycany zhruba 4 km severovýchodně od Zbiroha, 9 km severozápadně od Hořovic a 22 km severovýchodně od Rokycan. Téměř celé území obce spadá do CHKO Křivoklátsko; z rozsáhlých lesů na sever od Líšné vystupuje nejvyšší bod celé CHKO, Těchovín (616 m), a řada dalších zalesněných vrcholů.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1539, kdy král Ferdinand I. vydal souhlas s přifařením vsi „Lisstneho“ na královském panství Křivoklát, ke Zbirohu. Později Ferdinand I. věnoval Líšnou svému důchodnímu písaři Jiříku Protivcovi z Entnšlanku, po jehož smrti připadla ves někdy kolem roku 1574 zpět ke Křivoklátu. Od roku 1607 Líšná náležela k panství Zbiroh. Po zrušení feudálního zřízení se Líšná stala samostatnou obcí, jíž zůstává podnes, vyjma období let 19801990, v němž byla začleněna pod město Zbiroh. V nedávné době obec získala popularitu díky televiznímu seriálu Náves, který se zde natáčel.

Realizované filmy