Lužany (zámek)

Zámek Lužany leží ve stejnojmenné obci asi 3 km jižně od města Přeštice. Zámek leží v rovině, na levém břehu řeky Úhlavy a je ze tří stran obklopen parkem, na nějž navazuje renesanční užitková zahrada. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. V roce 1245 na místě dnešního zámku stála dřevěná tvrz. Roku 1583 vystavěl zámek Markvart z Příchovic. Ten byl v roce 1753 přestavěna v jednopatrový renesanční zámek, který byl počátkem 19. století barokně přestavěn.

Panství i se zámkem roku 1886 zakoupil přeštický rodák, architekt, stavitel a mecenáš Josef Hlávka, který ho podle vlastních plánů přestavěl. Část původní renesančně-barokní stavby Hlávka zboural a na jejím místě postavil dvoupodlažní objekt, půdorys navrhl do tvaru písmene Y. Jako samostatné křídlo dal přistavět jednopatrovou kapli zasvěcenou Panně Marii, svatému Václavovi a svatému Antonínovi. Pro vysvěcení kaple v roce 1887 složil Antonín Dvořák, který na zámku často pobýval, tzv. Lužanskou mši (Mše D dur, op. 86).

Následně se stal zámek místem častých návštěv významných osobností české politiky, vědy a umění. Na zámku byli Hlávkovými hosty např. Antonín Dvořák, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek, Max Švabinský, Josef Suk, Oskar Nedbal a mnohé další významné osobnosti konce 19. století.

Realizované filmy