Mezihoří u Švihova

Obec Mezihoří se nachází v okrese Klatovy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1548. Severovýchodně od obce se nachází vrchol Tuhošť – rezervace a archeologické naleziště s pozůstatky halštatského hradiště, které bylo v 9. a 10. století osídleno Slovany.

Realizované filmy