Rejštejn

Město Rejštejn (německy Reichenstein, t. j. Bohatý Kámen) se nachází v okrese Klatovy v Plzeňském kraji.Počtem obyvatel je čtvrtým nejmenším městem v České republice – žije zde zhruba 240 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347. Původní osada Reichenstein byla založena při rýžovištích zlata na řece Otavě, později se zde začalo zlato těžit hornickým způsobem. Osada, která byla původně součástí Kašperských Hor, byla v roce 1584 povýšena na samostatné královské horní město. V průběhu 17. století došlo k útlumu těžby zlata a obyvatelé Rejštejna se postupně zaměřili na sklářskou výrobu. V roce 1836 byla v bývalé osadě Klášterský Mlýn založena sklárna Loetz, která patřila v letech 1878 – 1908 k nejvýznamnějším v celém Rakousko - Uhersku. Zdejší secesní sklo obdrželo četná ocenění. Provoz sklárny byl ukončen po 2. světové válce v roce 1947.

Dne 23. října 2007 byl Rejštejnu vrácen status města.

Realizované filmy