Trhanov

Trhanov je obec v západní části okresu Domažlice. Rozkládá se v podhůří Českého lesa pod horou Hrádek (585 m). Leží asi 7 km západně od Domažlic, 3 km jižně od Klenčí pod Čerchovem a asi 11 km východně od česko-německého hraničního přechodu Lísková/Waldmünchen. Obec na západě stavebně splývá se sousední vesnicí Chodov.

Poprvé je Trhanov připomínán až v roce 1621. V letech 16761677 si zde nechal tehdejší majitel panství Wolf Maxmilián Laminger z Albenreuthu (alias Lomikar) vybudovat své sídlo – barokní zámek. Ten se později stal symbolem útlaku chodského lidu, který vyvrcholil 28. listopadu 1695Plzni popravou chodského vůdce Jana Sladkého Koziny. Lomikar o rok později na tomto zámku zemřel, k čemuž se váže známá chodská pověst o tom, že si pro něj „do roka a do dne“ přišel Kozinův duch, aby ho odvedl na „boží súd“. Trhanovský zámek byl naposledy přestavován po požáru v roce 1810.

V roce 1910 byla prodloužena podčeskoleská železniční traťTachova do Domažlic a Trhanov tak získal železniční spojení. Po první světové válce došlo k rozvoji průmyslu, který pokračuje i za komunismu. Z toho důvodu bylo tehdy postaveno velké množství nových domů (zejména betonových bytovek), díky nimž v sedmdesátých letech 20. století Trhanov stavebně splynul se sousedním Chodovem. Obě obce si ale dosud zachovaly samostatnost.

Realizované filmy