Kašperské Hory

Kašperské Hory (něm. Bergreichenstein, dříve Reichenstein, stč. Pergreichenssteinské Hory) jsou město v okrese Klatovy, kraj Plzeňský. Žije zde necelých 1500 obyvatel (v roce 2006 jich bylo 1 584). Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Část Kašperských Hor zasahuje do CHKO Šumava, jižně až jihovýchodně od města se nachází přírodní rezervace Nebe a Amálino údolí.

První písemná zmínka o sídle pochází z roku 1337. Původně hornická osada (těžba zlata) byla za Jana Lucemburského povýšena na horní město. Karel IV. dal k ochraně Zlaté stezky do bavorského Pasova vystavět hrad Karlsberg (Kašperk). Prosperita pokračovala i po husitských válkách, roku 1584 město odkoupilo většinu okolního panství a Rudolf II. je povýšil na královské.

Realizované filmy